S.Sardon

7 tekstów – auto­rem jest S.Sar­don . 

Wy­dobyłam z mro­ku wasze twarze. Za­lałam łza­mi po­mar­szczo­ne płomienie miłości, które kiedyś śmiały się szczęściem i pro­siły o więcej.
Nie mam już nic..
Chciałabym urodzić się jeszcze raz, i jeszcze raz połączyć wasze dłonie, które kiedyś so­bie przy­sięgały. Chciałabym tak wiele, ale mogę tyl­ko być..


Rodzicom. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 28 października 2015, 22:03

Dom, to po­wiet­rze ciepłe od uczuć
mój
ma tyl­ko zim­ne ściany ze zdjęciami. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 8 września 2014, 20:05

Schy­lam się po ka­wałki roz­sy­pane­go szczęścia, które kiedyś było moim udziałem. W ser­cu zacho­wam naj­piękniej­sze chwi­le, w których mój świat był waszym światem, a wasze dłonie w szcze­rym uścis­ku wspierały siebie nawzajem.Rodzicom. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 22 sierpnia 2014, 11:38

Mówi­li, że chcą mo­jego szczęścia, ale nie po­wie­dzieli, że ich roz­sta­nie będzie moim wiel­kim cierpieniem.


Rodzicom. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 26 lipca 2014, 19:31

Roz­darło mnie życie, nie py­tając o zgodę. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 25 czerwca 2014, 23:58

Cza­sem rodzi­ce są tak pochłonięci sobą, że nie wys­tar­cza miej­sca dla dziecka. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 6 czerwca 2014, 14:25

Miłość może być ciężarem, ale nie pomyłką.
Rodzicom. 

myśl
zebrała 82 fiszki • 2 czerwca 2014, 23:50
Zeszyty
  • Sandra – Sar­don-mo­je, czer­wiec 2013- marzec2014

  • Zeszyt – czu­jesz i wiesz co z tym zro­bić

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

S.Sardon

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

23 kwietnia 2017, 21:44S.Sardon sko­men­to­wał tek­st Wina

7 kwietnia 2017, 13:12Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Wydobyłam z mro­ku wasze [...]

19 lutego 2017, 16:10S.Sardon sko­men­to­wał tek­st Uśmiech to ta­ki po­całunek, [...]

19 lutego 2017, 16:07S.Sardon sko­men­to­wał tek­st Mam ko­ta, głas­kam go, [...]

17 grudnia 2016, 23:53S.Sardon sko­men­to­wał tek­st Jeśli nie możesz da­wać [...]

17 grudnia 2016, 23:47S.Sardon sko­men­to­wał tek­st Strzeżmy się niewin­nych, bo [...]

15 listopada 2016, 21:26RozaR sko­men­to­wał tek­st Wydobyłam z mro­ku wasze [...]

6 listopada 2016, 23:26S.Sardon sko­men­to­wał tek­st Milości

6 listopada 2016, 23:23S.Sardon sko­men­to­wał tek­st Nie cier­pię nie­dziel Sa [...]

6 listopada 2016, 23:21S.Sardon sko­men­to­wał tek­st Cier­pienie in­nych widzisz [...]